<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Paulus
Violin sælges.

Velholdt violin, efterset hos violinbygger.

Mærke: Edmund Paulus - Markneukirchen.

Pris 20.000 kr.

Erik Carstensen  

Flere billeder
 

Kontakt